מחשבה והשקפה – אשה אחת מאלף ותפקידה

Abstract brain wave concept on blue background, brain concept

שיתוף

אשה אחת מאלף ותפקידה

בהיותה במטבח או בחדר הכביסה, בטפלה בתינוקות, או בסייעה לניהול הבית, מסוגלת האשה לרומם כל אלה אל פסגות רוחניות גבוהות. וכבר אמרו, כי כשהאמא מכינה ארוחה חלבית היא בכל זאת בשרית כיון שהשקיעה בה את הלב…

במה – מגזין תוכן
הרב מרדכי נויגרשל שליט"א

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", לבית יעקב – אלו הנשים, להן יש לדבר בלשון רכה. שלמה המלך אומר: "אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי". האמנם בא שלמה המלך לפגוע בנשים? האמנם כך יכול לדבר מי שנשא אלף נשים?

• • •

בתורת רבנו צדוק הכהן למדנו: יתרו מייעץ למשה ואומר: "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות… ושרי עשרות" . בפשטות ניתן להבין  שעל כל אחד מבעלי התפקידים, שרי האלפים המאות החמישים או העשרות, להצטיין בארבע התכונות המנויות, על כל אחד מהם להיות איש חיל וירא אלקים איש אמת ושונא בצע…
אומר רבנו צדוק, לא כך הדבר אלא ארבעת התכונות מקבילות לארבע  התפקידים. ניתן למצוא בישראל הרבה אנשים שיוגדרו כ"אנשי חיל" – אחד מתוך עשרה, אותם יש למנות לשרי עשרות. אחד מחמישים יוגדר  כירא אלקים, הוא יהיה שר חמישים. אנשי אמת מהווים תופעה נדירה יותר – אחד ממאה, אותם יש למנות לשרי מאות. ואילו שונאי בצע – כאלה שכה רחוקים מן החומר עד ששונאים אותו ממש, אנשים בעלי זוך לב כזה, יש בכל כלל ישראל רק שש מאות – אחד מאלף. אלה יהיו שרי אלפים. בא שלמה המלך ואומר: אדם אחד מאלף מצאתי, מצאתי כזה שעונה להגדרה של שונא בצע, כזה המתרחק  מן החומר וסולד ממנו עד כדי שנאתו, אחד מאלף. ואשה שמוגדרת כך – לא מצאתי, כיון שברגע שאשה תהיה שונאת חומר, שוב לא תוגדר כאשה. שהרי כל תפקידה של האשה הוא להיות בתוך החומר, לרומם אותו ולקדש אותו. תפקיד זה דורש רמה רוחנית גבוהה מאד. האשה נבחרה לתפקיד זה עקב היות מחושלת ומסוגלת לרומם גם את הרבדים הנמוכים מעלה מעלה אל פסגת הר האלוקי. אין בדברי שלמה המלך אפוא כל עלבון לאשה. אדרבא, יש כאן הכרה במהותה ובחוסנה.

• • •

מהר"ל אומר במקומות רבים בכתביו, כי אשה קרובה יותר לחומר לעומת האיש. מאידך אומר מהר"ל: מהו שאומרת הגמרא בברכות שנשים זוכות לעולם הבא בכך שמסייעות לבעליהן ללמוד תורה, כיצד "במעט  הסיוע" )-לשון מהר"ל( שמסייעות לבעליהן תזכינה לעולם הבא שהבעלים לא יזכו לו אלא אם כן יתייגעו וילמדו ממש?  אומר המהר"ל, הגמרא, באמרהאת הנ"ל מצטטת פסוק מנבואת ישעיהו, המכתיר את הנשים בתואר "נשים שאננות ובוטחות". שאנן הוא כינוי לעולם הבא שהוא נוה שאנן והשקט. נשים קרובות יותר לשאנן ולהשקט, קרי: לעולם הבא, מהגברים. ומכיוון שהן קרובות יותר לשלמות,  הן זקוקות לפחות מצוות ולפחות אמצעים כדי להשיגה. ולכן אינן חייבות בלימוד תורה ובמעט הסיוע שמסייעות לבעליהן תזכנה למלוא עולם הבא שהגברים לא יזכו לו אלא אם כן יתייגעו וילמדו כדבעי. כלום סתירה היא: כשמחד נאמר שקרובות הן יותר לחומר ומאידך – שקרובות לשלמות?
לא מיניה ולא מקצתיה, אין כאן סתירה אלא השלמה, בגלל שהן קרובות יותר לשלמות לכן הופקדו על קידוש החומר. הן נבראו קרוב יותר לחומר כי להן נכון התפקיד הקשה והמסוכן, להתפלש במפלשי מחשכיו של החומר ולהעלותו מעלה מעלה אל הרוח.

• • •

בהיותה במטבח או בחדר הכביסה, בטפלה בתינוקות או בסייעה לניהול הבית, מסוגלת האשה לרומם כל אלה אל פסגות רוחניות גבוהות. וכבר אמרו כי כשהאמא מכינה ארוחה חלבית היא בכל זאת בשרית כיון שהשקיעה בה את הלב…
כיון שזה תפקידה של האשה לכן נקראת היא "בת בית יעקב" )בית יעקב – אלו הנשים( יעקב הוא שם הקטנות של ישראל אבינו ולשם יורדות הנשים כדי לעלות להעלות ולהתעלות. הוא שאמר שלמה: אדם אחד מאלף, המנותק לחלוטין מן החומר, עד כדי שנאה, מצאתי, אשה לעומת זאת אינה שונאת את החומר, מכירה היא אותו ויודעת את סכנותיו, אך גם יודעת את מעלותיו וכיצד להשתמש בו לקדשו ולהעלותו אתה אל פסגת הר האלוקים…

ולכן אין צורך לדבר אל הנשים בדברים הקשים כגידים, מי יודע כמוהן כמה נחוצה היא תורה כתבלין אל היצר, ולכן תמהרנה לקבל את התורה גם אם תוצע להן בדברים רכים.

אולי יעניין אותך גם

השארת תגובה

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: