בצילו חמדתי – במה להתחזק

שיתוף

במה להתחזק

במה – מגזין תוכן
הגאון רבי משה יהודה שניידר שליט”א
החברותא של רבן של ישראל מרן הגראי”ל שטינמן זצוק”ל

אשרי מי שעמלו בתורה… זוהי ההרגשה שאופפת אותנו עם חזרת עולם התורה לכותלי בית המדרש.
וזכורני שניגש למרן זצוק"ל הכ"מ, אברך מכולל פוניבז' בראש השנה אחרי מנחה, ושאל, מהי הקבלה הראויה לקבל היום? השיב לו מרן מילה אחת: "התמדה".
וכך היה אומר בשיחותיו בימים נוראים, שהקבלה הכי גדולה היא, שיקבל עליו להיות "בן תורה" שכל ימי חייו יהיו שבתי בבית ד' ועי"ז זוכים ביום הדין, ולכל הדברים הטובים.
בפרשת השבוע פרשת שופטים, כתוב, 'תמים תהיה עם ד' אלוקיך. ומפרש רש"י, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו.
זאת אומרת, שהאדם לא צריך לחשוב ולדאוג מה יהיה מחר ומחרתיים, אלא לחיות בתמימות שהקב"ה מנהל אותו ואת כל ענייניו וצריך רק לצפות לישועתו.
והיה מרן זצוק"ל, מביא הרבה את מה שכתב רבינו בחיי בפרשת בשלח, שכשעברו כלל ישראל את ים סוף, לא נקרע הים בבת אחת לכל ארכו, אלא לפני כל פסיעה ופסיעה היה נבקע קצת מהים, וממילא כשפסעו את הפסיעה הראשונה לא ראו עדיין האיך יעברו את כל הים, והיו בפחד האיך יוכלו להמשיך, וכך על כל פסיעה ופסיעה. והיו צריכים להתחזק מאד בביטחון שהקב"ה יבקע להם את המים לאורך כל הים. ובזכות זה שנתחזקו כ"כ בביטחון, זכו לקבל את התורה.
והוסיף ואמר, כך הוא ג"כ בכל הדורות, כדי שהאדם יוכל לעלות במידה הראויה בתורה ויראת שמים, זה בלתי אפשרי בלי בטחון. וזה חלק שבזמנינו נחלש מאד, ולא עובדים על זה כ"כ (ופעם עוד היו ישיבות מסוימות שעבדו על זה, וגם אז לא היו הרבה, אבל היום לא רואים כ"כ שיעבדו על זה) ונמצא שאנשים חיים היום בלי "בסיס", וזה פלא באמת האיך חיים על אף שלא עובדים על בטחון, והרי זה ממש נס!! ובני אדם כ"כ רחוקים מהענין הזה, כך שלא מרגישים גם את הנס הזה.
ומה שאדם יתחזק יותר, יוכל יותר להחזיק מעמד בכל הניסיונות שיש בימינו, ועליו רק להתחזק וללמוד ולא לשים לב לכל המצבים שיש, ואפילו שאי אפשר לצפות לנסים, אבל באמת מה שהקב"ה עושה היום זה גם כן נסים, כי אם היום אדם חי ומתפרנס, זה ממש נסים!
וזכורני לפני כעשרים וחמש שנה שניגש למרן זצוק"ל, יהודי יקר, וסיפר שיש לו חמישה ילדים בבית המצפים להתחתן ואין לו במה להתחיל. אמר לו מרן זצוק"ל, תכתוב מכתב לרבונו של עולם… מה עשה בסוף אינני יודע, אך למעשה אחרי זמן קצר כולם התחתנו! וזה היה דבר נדיר ביותר, כי לא שמעתי עוד פעם במשך השנים שיאמר כזה דבר, ואין לי הסבר למה דווקא אותו יקר זכה לתשובה זו, אך כנראה הכיר בו מרן שהיה "תמים עם ד'" ופעולה זו תחזק אותו עוד יותר באמונה ובטחון, ויזכה לישועה.
וכפי שכתב מרן במכתב לכ"ק הרה"צ רבי דוד אבוחצירה שליט"א, כששאל איזה מצוה היא העיקרית שיש לעבוד עליה בדורנו. וכתב לו
מרן "להתחזק מאד באמונה ובטחון בהקב"ה ולא בבשר ודם". וביאר לי מרן זצוק"ל, שמתבסס על דברי הגמרא בשילהי מכות, בא חבקוק והעמידן על אחת "וצדיק באמונתו יחיה".
וממילא בימי האלול שכל אחד מחפש להתחזק, עלינו לראות להשקיע מחשבותינו האיך להתעלות בדבר עיקרי זה, ועי"ז נזכה לעלות
מאד בתורה ויראת שמים, כמו שכתב רבינו בחיי.

אולי יעניין אותך גם

הצטרפו לרשימת התפוצה של מגזין קנייטש

הדילים הכי חמים | קבוצות הרכישה המשתלמות ביותר | הטבות יחודיות למצטרפים

כוח הקנייה החזק בציבור החרדי - מעל 15,000 דיוורים ישירים​

רוצה לפרסם בקנייטש?

או שיש לך כתבה מעניינת, זה בדיוק בשבילך. 

עקבו אחרינו
גלילה לראש העמוד
%d בלוגרים אהבו את זה: